အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions
အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions
အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် (eng: A Gown Where Bloom The Yellow Sunflowers) is a collection of eighteen short stories written by Jon Par Htaw and illustrated by Kevin Thet.

Gallery

When I was a child, things seemed a lot bigger than they actually were. The trees, the buildings, the ponds, the flowers, the adults all seemed so big and overwhelming. This goes the same for the problems and situations we faced as children which ,in retrospect, seem simple as they could be, but ,at the moment, were such big adventures.


I remembered this feeling when I was reading Jon Par's stories, so I also tried to capture it in these story illustrations. It is such a joyful thing to channel the inner child every once in a while.

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

အဘရဲ့ဘွတ်

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ပန်းကလေး ဖွေးနွေးမွှေး

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ညီမလေးကဗျာ

မနှင်းသိန်းရဲ့ မျက်တောင်လေး

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

မလေးမေ ရန်ကုန်သို့

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ချမ်းမြေ့၊ နီထွေးနဲ့ ချောကလက်

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

စိတ်ကောင်းတဲ့ မယ်ဦး

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

တိုးနောင်ရဲ့ ပထမဆုံးခရီး

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဂျွန်ပါးလေးရဲ့ မြီးတံတို

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ပွဲကြိုက်ခင် ဂျွန်ပါး

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဂျွန်ပါးတို့ သင်္ကြန်

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဒိုခို့

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဂျွန်ပါးနဲ့ မွေးနေ့ကိတ်ထရော်မာ

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဂျွန်ပါးနဲ့ ဖိုးလနတ်သား

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန်

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ရွှေမင်းသမီးဆီသွား တောလား

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဂျွန်ပါးရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးတွေ

အဝါရောင်နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ဂါဝန် - Jon Par Htaw, Kevin Thet, Buju Editions

ဂျွန်ပါးဖြစ်ပုံ ဆန်းစုံ

Publication Details

Publisher : Buju Editions

First Edition : November 2022

Language : Burmese

ISBN : 978-99986-0-0393